ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ

             Αρ. πρωτ. 751                                                                                                                     Θεσσαλονίκη  20/8/2020

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020, κατόπιν παραίτησης του Τσερμενίδη   Δημητρίου από την θέση του Προέδρου, κατόπιν ψηφοφορίας των μελών του Δ.Σ. απεφασίσθη η ανασύνθεση του Προεδρείου ως εξής:

 

Πρόεδρος                                   Δήμκας Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος                       Άγγος Μόσχος

Β΄ Αντιπρόεδρος                       Γεωργιάδης Αλέξιος

Γεν. Γραμματέας                        Αγγελούδης Κων/νος

Αν. Γεν. Γραμματέας                 Μουραμπετζής Ιωάννης

Ταμίας                                        Παυλίδης Χρήστος

Οργανωτικός                             Γκατζούδης Δημήτριος

Έφορος                                      Μασμανίδης Μιχαήλ- Άγγελος

Υπεύθυνος Τύπου                      Μεταξόπουλος Θεόδωρος

Μέλη                                          Τσερμενίδης Δημήτριος

                                                   Δαρλόπουλος Γεώργιος

                                                   Ασλάνογλου Γεώργιος

                                                   Κουβαλάς Κων/νος

                                                   Σπανού Χριστίνα

                                                   Χαριτάκης Δημήτριος

                                                   Σταφυλλίδης Γεώργιος

                                                   Κούτρας Δημήτριος

           

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.