Αλλαγές ΙΚΑ

Αρ.Πρωτ. 162                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 21/9/2018

 

        

                                                                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

Πριν από λίγο χρονικό διάστημα προέκυψαν αλλαγές στο ΙΚΑ ως προς την χορήγηση ημερών ασθενείας καθώς και με τους συμβασιούχους γιατρούς του ΕΟΠΠΥ που χορηγούσαν ημέρες ασθενείας επικυρωμένες.

  • Να τονίσουμε ότι πλέον η πλειονότητα των ιατρών που ήταν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ δεν ανανέωσαν την σύμβασή τους με αποτέλεσμα να απωλέσουν το δικαίωμα να χορηγούν επικυρωμένη ασθένεια ως προς την οικονομική αποζημίωση του ασθενούς.
  • Οι ιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΠΥ, χορηγούν ημέρες ανάρρωσης και δικαιολογούν την απουσία του εργαζομένου από την εργασία χωρίς όμως να δικαιολογούν χορήγηση αποδοχών.

Για να διεκδικήσει την προβλεπόμενη αποζημίωση ο εργαζόμενος από τον εργοδότη, έως 3 ημέρες μόνο από εργοδότη, και πλέον των 3 ημερών και από το ΙΚΑ, θα πρέπει να μεταβεί στην ΔΑΔ (γραφεία Ο.Α.Σ.Θ. 2ος όροφος) για να σφραγίσει το έντυπο ασθενείας του ιδιώτη ιατρού και κατόπιν να μεταβεί στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής του, να καταθέσει την ασθένεια του ιδιώτη ιατρού και να προσδιορίσει ραντεβού με την επιτροπή του ΙΚΑ που θα επικυρώσει την ασθένεια.

  • Υπενθυμίζουμε ότι ασθένειες που δίδονται από ιατρεία ΙΚΑ, Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ακολουθούν την συνήθη διαδικασία που ακολουθούσαμε έως και σήμερα.

 

  • Οικογενειακός Ιατρός

Τα παραπάνω παρακάμπτονται πλέον εφόσον κάνουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες και ενταχθούμε στο πρόγραμμα του Οικογενειακού Ιατρού.

Η διαδικασία εγγραφής μας έχει ως εξής:

Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα ΗΔΙΚΑ στο εικονίδιο πρωτοβάθμια φροντίδα και κάνουμε με κωδικούς taxisnet αίτηση με τα στοιχεία μας και επιλέγουμε οικογενειακό ιατρό.

Εκτυπώνουμε την αίτηση και μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά μας ή υπεύθυνη δήλωση για την διεύθυνση κατοικίας μας τα καταθέτουμε στην πλησιέστερη μονάδα του ΙΚΑ που έχουμε στην περιοχή διαμονής μας.

Αυτοί, μας κλείνουν ραντεβού με τον οικογενειακό γιατρό που επιλέξαμε και εμείς του αναφέρουμε αν έχουμε ιστορικό.

Για τα άτομα που είναι ασφαλισμένα σε μας (σύζυγος ή παιδιά) με την δική μας αίτηση γίνεται η διευθέτηση του οικογενειακού ιατρού.

Έκτοτε ότι χρειαζόμαστε από γιατρό του ΙΚΑ απευθυνόμαστε στον οικογενειακό και εκείνος μας κατευθύνει.

 

 

 

                                                                                                        ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                   ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                  ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.