Νόμος 4530

Αρ.Πρωτ. 66                                                                                                                                                  Θεσσαλονίκη 3/4/2018

 

                                                                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Νόμος 4530 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών

Συνάδελφοι – σσες

Με την δημοσίευση στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως ΦΕΚ Τεύχος Α΄59/30.03.3018 τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4530 που αναφέρεται σε Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλων διατάξεων.

Ο νέος Νόμος είναι σαφώς αυστηρότερος των προηγούμενων με διατάξεις που είναι αμείλικτες σε περιπτώσεις παραβάσεων με πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος κ.τ.λ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε συγκεκριμένα άρθρα

Άρθρο 28

  1. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 (STOP) και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για Τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται δια βίου.
  2. Η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργείται.

Άρθρο 29

α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες. (Τονίζουμε ότι βάση του ΦΕΚ 1181 Tεύχος Β΄19/6/2015 για τους οδηγούς των μέσων μαζικής μεταφοράς απαγορεύεται γενικά η χρήση κινητού τηλεφώνου και ραδιοφώνου).

γ. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόμενα οχήματα, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

δ. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

ε. Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν εκτός του οχήματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

στ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες.

ζ. Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων α΄έως ζ΄, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Συνάδελφοι, ολόκληρος ο νόμος 4530 είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας

 

 

                                                                                                          ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                         ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                   ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.