Πρόσκληση τροποποίησης γραμμών 2-3-8

Αρ. Πρωτ.133                                                                                                                                            Θεσσαλονίκη 5/7/2018

 

                                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνάδελφοι – σσες

Παρασκευή 6-7-2018 και Δευτέρα 9-7-2018 και ώρα 12:00΄π.μ. στα γραφεία του Συνδικάτου θα πραγματοποιηθεί κοινή διαβούλευση των εργαζομένων με θέμα την “Πρόταση τροποποίησης λεωφορειακών γραμμών 2-3-8”.

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι των αντίστοιχων λεωφορειακών γραμμών επιθυμούν να συμμετέχουν να προσέλθουν.

 

 

                                                                                                ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

              ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜ.                                                                                                                   ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.