Νέοι Τμηματάρχες

Αρ.Πρωτ.                                                                                                Θεσσαλονίκη

 

 

                                                                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Χθές Πέμπτη 1-3-2018 πραγματοποιήθηκε Υπηρεσιακό Συμβούλιο για κρίσεις θέσεων Τμηματαρχών. Όσοι συνάδελφοι είχαν υποβάλλει αιτήσεις και θεωρούν βάση τυπικών προσόντων ότι αδικήθηκαν, να επικοινωνήσουν με το Συνδικάτο εντός 10ημέρου για την υποβολή ενστάσεως.

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α1. Τμηματάρχη Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α2.Τμηματάρχη Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΕΙ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α3. Τμηματάρχη Εποπτείας και Ειδικών Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ με βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές συγκοινωνιολόγου, γνώση Αγγλικής και χειρισμό Η/Υ. ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Β1. Τμηματάρχη Ηλεκτρονικής Συντήρησης

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΕΙ. ΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β2. Τμηματάρχη Ανταλλακτικών και Υλικών Λεωφορείων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ή ΤΕΙ με γνώσεις προγραμματισμού και χειρισμού Η/Υ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ

Β3. Τμηματάρχη κατασκευών και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αρχιτεκτονική ΑΕΙ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΝΗΤΡΙΟΣ

Β4. Τμηματάρχη Γραμματείας και Προγραμματισμού Εργασιών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Λογιστική ΑΕΙ. ΛΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ1. Τμηματάρχη Οικονομικού Προγραμματισμού και Λογιστηρίου

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Λογιστική ΤΕΙ ΠΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Γ2. Τμηματάρχη Προμηθειών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ή ΤΕΙ οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης με γνώση προγραμματισμού και Η/Υ.ΠΙΤΣΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Δ1. Τμηματάρχη Ελέγχου Κομίστρου

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Φυσικής Αγωγής ΑΕΙ. ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ2. Τμηματάρχη Πωλήσεων και Εισπράξεων

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ ή ΤΕΙ γνώση προγραμματισμού και Η/Υ. ΜΠΑΛΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ε.1 Τμηματάρχη Μισθοδοσίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ οικονομικών επιστημών με 3ετή προϋπηρεσία σε μισθοδοσία ή ΤΕΙ με 5ετή προϋπηρεσία και γνώσεις Η/Υ.

ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤ1. Τμηματάρχη Γραμματείας

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Φιλοσοφική Σχολή ΑΕΙ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ζ1. Τμηματάρχη Προσωπικού

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Νομική ΑΕΙ. ΔΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

 

                                                                                                        ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                             ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.