Μισθολογικές Εκκρεμότητες

Αρ.Πρωτ.131                                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 2/7/2018

 

                                                                                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

  • Κλείνουν σταδιακά οι μισθολογικές εκκρεμότητες που διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και αφορούσε κατηγορίες εργαζομένων. Εκκρεμότητες όπως συνάδελφοι σε ασθένεια, επανυπολογισμός νυχτερινών, διαφορά δευτερευουσών αποδοχών, επανυπολογισμός προσωπικής διαφοράς σε κατηγορίες εργαζομένων, διακοπή, καθώς ακόμη και σειρά επανυπολογισμού σε μικροζητήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή.

Η όλη προσπάθεια και ενέργειές μας στόχευαν στην αντιμετώπιση αδικιών που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου περί ενιαίου μισθολογίου.

Αλλαγές ήδη αποτυπώθηκαν σε εξοφλητήρια, και αναμένουμε τις νέες διορθώσεις που σταδιακά αντιμετωπίζουμε και επιλύουμε.

Σύντομα θα είμαστε σε θέση για πλήρη ενημέρωση.

  • Αντιμετωπίσθηκαν διαδικαστικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή θεσμικών παροχών όπως, βρεφονηπιακών σταθμών, χρηματικής ενίσχυσης γέννησης τέκνων, επίδομα σπουδών ΑΕΙ – ΤΕΙ παιδιών που σπουδάζουν εκτός νομού, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σοβαρών περιπτώσεων, εξαγοράς ενσήμων, ενώ αντιμετωπίσθηκε το ζήτημα χορήγησης σπουδαστικής άδειας.
  • Στο προσεχές Δ.Σ. του Συνδικάτου, θα οριστικοποιηθεί και η διαδικασία κατάθεσης προς υπογραφή της κωδικοποιημένης Σ.Σ.Ε. που συμπεριλαμβάνει όρους και άρθρα που δεν τροποποιήθηκαν και δεν συμπεριλήφθηκαν στην νέα Ε.Σ.Σ.Ε.
  • Βρίσκεται σε εξέλιξη οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία θα κατατεθεί στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. και αφορά την ανανέωση διπλωμάτων και ΠΕΙ.
  • Πολλές οι φήμες και ερμηνείες “ειδικών” ως προς το θέμα των δικαστικών διενέξεων και αγωγών.

Για άλλη μια φορά σας ενημερώνουμε ότι οι δικαστικές υποθέσεις του “Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.” και του “Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης” είναι οι εξής:

α) Αγωγή υπ’ αριθμ. 12243/2017 του “Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.” κατά του Ο.Α.Σ.Θ. ποσού 4.337.574,91€ για μη αποδοθείσες εισφορές για το Συνδικάτο, για τον “Ειδικό Μερισματικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης των Εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Θ.” και για το “Ταμείο Αρωγής”. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 17-4-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που με την 6961/2018 απόφασή του έκρινε ότι το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί της αγωγής επειδή το ως άνω ποσό πρέπει να διεκδικηθεί μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης του αρθ.27 παρ.8 ν.4882/2017. Κατά της ως άνω απόφασης προχωράμε σε άσκηση έφεσης καθώς υπάρχουν νομικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να αποφανθεί το Εφετείο.

β) Αγωγή υπ’ αριθμ.1442/2017 του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης” κατά του Ο.Α.Σ.Θ. ποσού 1.862.640,19€ για μη απόδοση του επιχειρηματικού κέρδους μέχρι 31-12-2016. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 12-3-2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που με την 8497/2018 απόφασή του έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο να αποφασίσει επειδή το ως άνω ποσό πρέπει να διεκδικηθεί μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης του αρθ. 27 παρ. 8 ν.4882/2017. Κατά της ως άνω απόφασης προχωράμε σε άσκηση έφεσης καθώς υπάρχουν νομικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να αποφανθεί το Εφετείο.

 γ) Έφεση του Ο.Α.Σ.Θ. (υπ’ αριθ. 13654/2017) κατά της 2375/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για το κίνητρο ασφαλούς οδήγησης. Η αγωγή εκδικάστηκε Πρωτοβάθμια η οποία και κερδήθηκε. Ο Ο.Α.Σ.Θ. προσέφυγε στο Εφετείο και εκδικάστηκε  στις 5-2-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

δ) Αγωγή υπ’ αριθμ. 8156/2017 κατά του Ο.Α.Σ.Θ. για μη καταβολή πλεονάσματος χρήσης ετών 2010-2011. Η υπόθεση εκδικάστηκε την 8-6-2018 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

ε) Προχωράμε σε αγωγές για:

1) Το θέμα ύψους πληρωμής των υπερωριών

2) Το θέμα της καταβολής της αξίας των μετοχών στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (αυτή η αγωγή θα ασκηθεί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών σύμφωνα με το αρθ. 31 ν.4482/2017)

3) Το επίδομα ασφαλούς οδήγησης.

  • Ομαδική Ασφάλεια

Λόγω της ανανέωσης υπάρχει 3μηνη παράταση έως και τον Ιούλιο.

Παράλληλα γίνεται επαφή και με άλλες Ασφαλιστικές Εταιρείες για το ομαδικό συμβόλαιο του Συνδικάτου ώστε να διασφαλιστούν οι καλύτεροι όροι υπέρ των Εργαζομένων.

 

 

 

                                                                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                    ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.