Αναδιάρθρωση Γραμμών 2-3-8

Αρ.Πρωτ. 119                                                                                                                                           Θεσσαλονίκη 8/6/2018

 

                                                                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι – σσες

Στα πλαίσια του σχεδιασμού αναδιάρθρωσης λεωφορειακών γραμμών πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 7 Ιουνίου, συνάντηση στα γραφεία του Ο.Σ.Ε.Θ. μεταξύ της Διοίκησης αυτού, εκπροσώπων του Συνδικάτου και εργαζομένων των λεωφορειακών γραμμών 2-3-8.

Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν τα πρώτα πλάνα σχεδιασμού και ακολούθησε διάλογος με κατάθεση απόψεων από τους εργαζόμενους σε μια προσπάθεια ολοκλήρωσης συγκροτημένης πρότασης ανασχεδιασμού των ως άνω λεωφορειακών γραμμών.

Η ανταπόκριση της Διοίκησης του Ο.Σ.Ε.Θ. στο αίτημά μας για συμμετοχή στην διαμόρφωση προτάσεων, μας παρέχει την δυνατότητα, οι εργαζόμενοι να καταθέτουμε την γνώση και εμπειρία που αποκομίζουμε καθημερινά καθώς οδηγοί και σταθμάρχες είναι αυτοί που ζουν τα προβλήματα, έχουν άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό, και γνωρίζουν τις ανάγκες καθώς και την ζήτηση εξυπηρέτησης των γραμμών που εργάζονται.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, αρχικώς τονίσαμε για άλλη μια φορά την υφιστάμενη κατάσταση, με την έλλειψη λεωφορείων, την αδυναμία άμεσης επισκευής των βλαβών, την έλλειψη ή υπολειτουργία κλιματιστικών καθώς και τα καθημερινά παράπονα και οργή που εισπράττουμε από το επιβατικό κοινό. Τονίσαμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή και τροποποίηση πρωτίστως απαιτεί αξιοπιστία εκτέλεσης δρομολογίων και δρομολόγησης λεωφορείων.

Με την διαμόρφωση αρχικού πλάνου ανασχεδιασμού, θα καλεστούν εκ νέου Συνδικάτο και εργαζόμενοι των γραμμών 2-3-8 για συζήτηση και κατάθεση απόψεων.

Η ως άνω διαδικασία ακολουθήθηκε και σε πρόσφατες τροποποιήσεις καθώς και σε προτάσεις τροποποιήσεων όπως τελευταία με την πρόταση τροποποίησης των γραμμών 15-16.

  • Συνεχίζουμε και συμμετέχουμε σε διαδικασίες όπως ο ανασχεδιασμός γραμμής 22, οι αλλαγές στην Βενιζέλου με την πρόταση διαμόρφωσης της πλατείας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, η πρόταση τροποποίησης γραμμής 28, και αναμένουμε το κάλεσμα για την αναδιάρθρωση των γραμμών στον Λαγκαδά.

 

 

Συνάδελφοι - σσες

  • Δεν μας απογοητεύει η αδιαφορία και αμέλεια που επιδεικνύουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και να απαιτούμε παρεμβάσεις λύσεων.

Υπάρχει μια κινητικότητα, σε καθημερινά ζητήματα που άπτονται αντιμετώπισης, και από τους συναδέλφους Επόπτες που σωρηδόν αποστέλλουν τις διαπιστώσεις τους για κώνους-πινακίδες-παρεμβάσεις, καθώς και από το αντίστοιχο τμήμα τοποθετήσεων του Ο.Α.Σ.Θ.

Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων κώνοι που τοποθετούνται, την επόμενη ημέρα εξαφανίζονται…

Έγινε εκ νέου και για πολλοστή φορά καταγραφή προβληματικών σημείων – πάντα με την πολύτιμη συνεργασία συναδέλφων εργαζομένων ανά γραμμή – και ακολουθεί προσπάθεια αποκατάστασης και παρεμβάσεων (κώνους – διαγραμμίσεις κ.τ.λ.).

  • Επαναφέραμε το ζήτημα επανεξέτασης των δρόμων διέλευσης λεωφορείων κατά τις ημέρες λαϊκών αγορών.

Γνωστά τα προβλήματα επικινδυνότητας και διέλευσης στο σύνολο σχεδόν των λαϊκών αγορών. Πετύχαμε μικροτροποποιήσεις σε ορισμένες εξ αυτών, αναμένουμε την αντιμετώπιση των υπολοίπων.

 

 

 

          Παρεμβαίνουμε σε ζητήματα σηματοδότησης (ΙΚΕΑ – 25η Μαρτίου – γραμμές Μοναστηρίου κ.λπ.) ζητώντας την επαναρύθμισή τους καθώς και την μετακίνησή τους όπου απαιτείται.

  • Καταγράφουμε και επισημαίνουμε την επικινδυνότητα στάσεων (π.χ. “πεζογέφυρα”-στάσεις επέκτασης κ.τ.λ.), διαμόρφωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών (π.χ. Αγ. Δημητρίου – Ιουλιανού) και των δεκάδων ακόμη που υπάρχουν ανά γραμμή, και επιδιώκουμε την αποκατάστασή τους.

Να τονίσουμε εκ νέου ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην καταγραφή και ανάδειξη των προβλημάτων με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι ώστε από κοινού να επιδιώξουμε την αντιμετώπισή τους.

 

 

 

 

                                                                                                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                   ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                           ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.