Αναδιάρθρωση Γραμμών

Αρ.Πρωτ.  87                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη 27-4-2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

 

Συνάδελφοι – σσες

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά Ο.Α.Σ.Θ. – Ο.Σ.Ε.Θ. ως προς την αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών, κυκλοφορούντων λεωφορείων και ωραρίων.

Σαφώς κανείς δεν μπορεί να συμφωνεί στην μείωση των κυκλοφορούντων λεωφορείων ως προς τους αριθμούς που προσδιόριζαν οι αντικαθιστέντες νόμοι 2898/2001, 3897/2010, 4313/2014 από τον νέο νόμο 4530/2018 που δίνει την δυνατότητα στον Ο.Σ.Ε.Θ. να επαναπροσδιορίζει τον αριθμό των κυκλοφορούντων λεωφορείων.

Η πραγματική σημερινή κατάσταση ως προς την δυνατότητα κυκλοφορίας λεωφορείων, μας αναγκάζει να προσαρμοστούμε στα υπάρχοντα δεδομένα και να εστιάσουμε στην εξεύρεση λύσεων προς αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της μεταφοράς και εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Στην θετική πλευρά του ανασχεδιασμού συγκαταλέγεται το γεγονός ότι επιτέλους θα επαναπροσδιορισθούν οι αναρτώμενες ώρες δρομολογίων στοχεύοντας στην αξιοπιστία,  ώστε να αμβλυνθούν οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες του επιβατικού κοινού καθώς και οι καθημερινές προστριβές με τους εργαζόμενους καθώς τα αναρτώμενα ωράρια δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το Συνδικάτο συμμετέχει στην διαδικασία, και πριν την κατάθεση οποιασδήποτε πρότασης προηγείται διαβούλευση και συνεργασία με εργαζόμενους (σταθμάρχες – οδηγούς) της κάθε γραμμής που είναι στον προτεινόμενο ανασχεδιασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση από την πλευρά μας δίδεται στην διαμόρφωση των νέων ωραρίων αλλά και στις προτάσεις τροποποιήσεων των γραμμών καθώς εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε οι καθημερινοί αποδέκτες της ζήτησης εξυπηρέτησης αλλά και γνώστες των προβλημάτων.

Η αρχή έγινε με τις γραμμές του Αεροδρομίου όπου μετά από έντονη αντιπαράθεση, αλλά και αγώνα με την συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές τις γραμμές, έγινε αποδεκτό μεγάλο μέρος των προτάσεών μας.

Αποτέλεσμα τα νέα προγράμματα νυχτερινού και ημερήσιου Αεροδρομίου με αλλαγές ωραρίων και διαδρομών. Το μεν νυχτερινό διαμορφώθηκε απόλυτα με τις προτάσεις μας, το δε ημερήσιο πρόγραμμα σε νέα βάση πλέον με την εκκρεμότητα της διόρθωσης των ωραρίων, αφού πάρουμε τα πραγματικά δεδομένα της νέας διαδρομής, καθώς και της εκκρεμούσας προσθήκης 2 ακόμη λεωφορείων όπως αρχικώς έχει δεσμευτεί ο Ο.Σ.Ε.Θ.

Βρίσκονται σε εξέλιξη – ενώ ακολουθούν αρκετές – τροποποιήσεις γραμμών (ωράρια – διαδρομές) οι κάτωθι: 2-3-8-12-15-16-21-28-29-54-72-78-78Ν και ακολουθούν 6-10-14-27-31-32-56-57-58.

Τονίζουμε ότι η συμμετοχή μας στην διαδικασία με άποψη και προτάσεις , στηρίζεται πάντα στην συνεργασία και διαβούλευση με τους εργαζόμενους της κάθε γραμμής ξεχωριστά.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                   ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.