ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

                Αρ.Πρωτ. 298                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 21/1/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Συνάδελφοι – σσες

Το Συνδικάτο στα πλαίσια των διεκδικήσεων είχε πετύχει να διασφαλίσει δια συμβάσεων και νόμου σε περίπτωση πλεονάσματος του ασφαλιστικού κεφαλαίου αυτό θα διανέμεται σε εργαζόμενους οδηγούς που δεν εμπίπτουν σε ατυχήματα υπαιτιότητας.

Το έτος 2014 προέκυψε πλεόνασμα ύψους 982.647,80€.

Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2014 ζητήσαμε την καταβολή του από την τότε Διοίκηση του Ο.Α.Σ.Θ.

Στην άρνηση του τότε εργοδότη απαντήσαμε με αγωγή διεκδίκησης των χρημάτων μας (ημερ. Κατάθεσης 22-6-2016) και έκδοση απόφασης 21-3-2017 η οποία μας δικαίωσε.

Στην πρωτόδικη απόφαση ο Ο.Α.Σ.Θ. άσκησε το δικαίωμα της έφεσης η οποία εκδικάστηκε 5-2-2018 και εκδόθηκε απόφαση 10-12-2018 που εκ νέου δικαιωθήκαμε.

Με την παραλαβή της καθαρογραμμένης απόφασης του εφετείου στις 17-12-2018 που δικαιώνει τους 15 συναδέλφους που κατέθεσαν αγωγή, καταθέσαμε έγγραφο και την απόφαση προς τον Ο.Α.Σ.Θ. για εκτέλεση και καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους.

Στις 17-1-2019 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ.  ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων έθεσε το θέμα (εκτός ημερήσιας διάταξης) της καταβολής των χρημάτων προς τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Η θέση του Προέδρου του Ο.Α.Σ.Θ. στην τοποθέτησή του επί του θέματος, ήταν ότι η καταβολή των χρημάτων πρέπει να μεταφερθεί στην εκκαθάριση του Ο.Α.Σ.Θ. και αντιστοίχως δήλωσε ότι στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα καταθέσει γνωμάτευση – εισήγηση από Νομικούς συμβούλους που θα εδραιώνουν την άποψή του.

  • Η απόφαση της καταβολής του κινήτρου Ασφαλούς Οδήγησης προσδιορίζει και τους νόμιμους τόκους από την ημέρα κατάθεσης της Αγωγής.
  • Οι Αγωγές είναι προσωπική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου, και εφόσον ο Ο.Α.Σ.Θ. επιλέγει αυτή την τακτική, για την διασφάλιση της αξίωσης των δικαιούχων εργαζομένων (καταβολή, τόκοι, κ.τ.λ.) πρέπει ο κάθε δικαιούχος να υποβάλλει Αγωγή (1.329 δικαιούχοι ενεργοί – συνταξιούχοι – παραιτηθέντες).
  • Καλείσθε όλοι οι δικαιούχοι σύμφωνα με τα αναρτόμενα μητρώα, να προσέλθετε στα γραφεία του Συνδικάτου για ανάγνωση και υπογραφή του πληρεξούσιου ιδιωτικού συμφωνητικού προς κατάθεση προσωπικής Αγωγής για την διασφάλιση των χρημάτων και καταβολή νόμιμων τόκων.

Παράλληλα όσοι εργαζόμενοι οδηγοί κατά το έτος 2014 δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανάρτηση των μητρώων και θεωρούν ότι δεν εμπίπτουν σε ατύχημα υπαιτιότητας εκείνου του έτους, να το δηλώσουν στο Συνδικάτο για επανέλεγχο.

  • Από την έκδοση της πρώτης απόφασης σε Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου προσδιορίσθηκε ο τρόπος αμοιβής του Δικηγορικού γραφείου που αναλάμβανε την διεκδίκηση των χρημάτων μας δια των Αγωγών. Τονίζουμε ότι τα δικηγορικά γραφεία του Συνδικάτου δεν αμείβονται με πάγια μηνιαία αποζημίωση παρά μόνο με την κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουν. Είναι γνωστό, ο νόμος προσδιορίζει αμοιβή δικηγόρων έως ποσοστό 20% επί των διεκδικούμενων χρημάτων εφόσον επέλθει δικαίωση. Αντί αυτού, η συμφωνία που συνάψαμε με το Δικηγορικό γραφείο είναι κατά πολύ μικρότερη με 50€ για όσους τους καταβληθεί όλο το ποσό, και αντιστοίχως κλιμακωτό προς τα κάτω για τους υπόλοιπους που δεν θα τους καταβληθεί το αρχικό πλήρες ποσό.

 Είχαμε τοποθετηθεί για τον ρόλο της συνδικαλιστικής παράταξης του ΔΡ.Ο.Μ.Ε.Α. και δυστυχώς φροντίζουν να δικαιώνουν τους διασπαστικούς στόχους που τους είχαμε προσάψει.

Στον πανικό που τους προκαλεί ακόμη μια επιτυχία του Συνδικάτου, κατηφορίζουν χωρίς ηθικούς φραγμούς σε ενέργειες αποπροσανατολισμού των συναδέλφων.

Καλούν τους συναδέλφους με ανακοίνωσή τους – να ΑΓΝΟΗΣΟΥΝ το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ!!! και αντιστοίχως προτρέπουν την κατάθεση αίτησης στον Ο.Α.Σ.Θ. για την καταβολή κινήτρου!!! χωρίς – όπως γράφουν – να δοθεί αμοιβή σε κανέναν!!! Αλήθεια ποιος την κέρδισε την υπόθεση; Ο …ΔΡ.Ο.Μ.Ε.ΑΣ; …

Αντιστοίχως στην συνέχεια της ανακοίνωσής τους, αναιρώντας ουσιαστικά όσα πριν γράφουν, δηλώνουν ότι “σε περίπτωση που δεν θα το κάνει και χρειασθεί να κινηθούμε δικαστικά, θα το κάνουμε με πολύ λιγότερα χρήματα ως δικηγορική αμοιβή”!!!

Εύγε !!! Το μεγαλείο της ανηθικότητας !!!

Δηλαδή, μια κερδισμένη υπόθεση από ένα δικηγορικό γραφείο – που μέχρι σήμερα δεν έχει χαμένη υπόθεση των εργαζομένων – να την δώσουμε σε άλλους δικηγόρους που εκ του ασφαλούς θα εκτελέσουν μια τυπική πλέον διαδικασία σε μια ήδη κερδισμένη από άλλους υπόθεση …

  • Συνάδελφοι, το Συνδικάτο και τα μέλη εργαζόμενοί του θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα – σοβαρότητα αλλά και αξιοπρέπεια να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν.

Οι Αγωγές που έχουμε σε εκκρεμότητα – συνολικού ύψους πολλών εκατομμυρίων  για τους εργαζόμενους, δεν μας επιτρέπουν να προβαίνουμε σε παιχνίδια σκοπιμότητας και λαϊκίστικης πολιτικής.

Το Συνδικάτο έχει αποδείξει στην μακρόχρονη ιστορία του τον ρόλο και τους αγώνες για το σύνολο των εργαζομένων.

Θα συνεχίσουμε να τιμούμε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των εργαζομένων, και απλά ευχόμαστε στους νεόκοπους επαναστάτες καλό κουράγιο στην αποτυχία των στόχων τους διότι θα ακολουθήσουν νέες και σημαντικότερες επιτυχίες του Συνδικάτου προς όφελος του συνόλου των συναδέλφων εργαζομένων.   

 

 

 

Άρθρο 6Ο

Όροι και διαδικασίες χορήγησης του κίνητρου ασφαλούς οδήγησης, ως αυτό ορίζεται στο άρθρο έβδομο της από 11.1.2008 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., που κυρώθηκε με το Ν. 3652/2008

 

            Το κίνητρο ασφαλούς οδήγησης, που, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου της από 11.1.2008 σύμβασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., που κυρώθηκε με το Ν. 3652/2008 (ΦΕΚ 45/Α/18.3.2008), αποδίδεται αποκλειστικά στους οδηγούς λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ., που σε κάθε Χρήση από 1.1.2008 και έκτοτε δεν προκαλούν, από υπαιτιότητά τους, οποιασδήποτε μορφής και έκτασης ζημίες, ατύχημα και εφόσον απασχολούνταν στην οδήγηση των λεωφορείων καθ’ όλο το έτος (12 μήνες), χορηγείται ως εξής:

  1. Το προς απόδοση ποσό στους ως άνω δικαιούχους, προσδιορίζεται μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας, δια της οποίας γίνεται η οριστικοποίηση των συμβατικών δαπανών, των συμβατικών εσόδων και της αντισταθμιστικής καταβολής κάθε Χρήσης και χορηγείται εντός δύο (2) μηνών το αργότερο απ’ την καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ. του ποσού της οριστικής αντισταθμιστικής καταβολής, που δια της ως άνω Κ.Υ.Α. ορίζεται. Σε περίπτωση προσφυγής στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τυχόν διαφωνία αποκλειστικά επί της, υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου εισφοράς και του τυχόν πλεονάσματος αυτού, η απόδοση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικοποίησης και τον ακριβή προσδιορισμό και την απόδοση στον Ο.Α.Σ.Θ. του συνολικού ποσού του κινήτρου ασφαλούς οδήγησης.
  2. Δικαιούχοι του «κινήτρου ασφαλούς οδήγησης» είναι οι οδηγοί:

α.        Που κατά τη Χρήση δεν προκάλεσαν, από υπαιτιότητά τους οποιασδήποτε μορφής και έκτασης ζημίες, ατύχημα. Κατά συνέπεια στερούνται του δικαιώματος λήψης του αναλογούντος κινήτρου ασφαλούς οδήγησης, οδηγοί που κατά την Χρήση προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους ατύχημα κατά την οδήγηση του λεωφορείου, οιασδήποτε μορφής και έκτασης και τούτο προκύπτει απ’ τη δήλωση του ατυχήματος ή δια της καταβολής οιασδήποτε έκτασης αποζημίωσης σε τρίτους ή προέκυψαν δαπάνες εις βάρος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου απ’ το ατύχημα. Στις περιπτώσεις ατυχημάτων ο οδηγός κάνει αρνητική δήλωση και επέρχεται συμβιβασμός (με απόφαση της Επιτροπής Διακανονισμού Ατυχημάτων ή του Διοικητικού Συμβουλίου) ή η υπαιτιότητα και η ζημία του Ο.Α.Σ.Θ. τεκμαίρεται με δικαστική απόφαση, αν η ως άνω ευθύνη προκύψει έως της εκκαθάρισης και απόδοσης του κινήτρου λαμβάνεται υπόψη για τη Χρήση που προκύπτει η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του οδηγού του Ο.Α.Σ.Θ. και καταβάλλεται η αποζημίωση στον τρίτο εμπλεκόμενο.

β. Που κατά την χρήση απασχολούνταν στην οδήγηση των λεωφορείων.

  1. Για την χορήγηση του ως άνω «κινήτρου ασφαλούς οδήγησης» σε κάθε δικαιούχο οδηγό αθροίζονται οι «πραγματικές ημέρες εργασίας» για το σύνολο των οδηγών που απασχολήθηκαν κατά το έτος που υφίσταται «πλεόνασμα», σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου έβδομου της από 11.1.2008 οικονομικής συμφωνίας και το «πλεόνασμα» διαιρείται δια του συνόλου των «πραγματικών ημερών εργασίας» όλων των δικαιούχων οδηγών και το προκύπτον «κίνητρο ασφαλούς οδήγησης» ανά μια (1) «πραγματική ημέρα εργασίας» πολλαπλασιάζεται επί τις «πραγματικές ημέρες εργασίας» κάθε οδηγού.

Ως πραγματικές ημέρες εργασίας νοούνται τα τακτικά ημερομίσθια, τα ανυπαίτια κωλύματα (άδεια αιμοδοσίας, κύησης, λόγω κλήσης ως μάρτυρα σε δίκη, οι αναπαύσεις, οι αναπαύσεις προηγουμένου έτους, η κανονική άδεια, η άδεια γάμου, τοκετού, σπουδών και η άδεια στράτευσης (εντός του χρονικού ορίου των 30 ημερών συνολικού ανυπαίτιου κωλύματος).

Δεν θεωρούνται «πραγματικές ημέρες εργασίας» και δεν υπολογίζονται οι αυθαίρετες απουσίες, οι πειθαρχικές ποινές αργίας και προσωρινής παύσης, οι άδειες άνευ αποδοχών, ως και οι ασθένειες έως δέκα πέντε (15) ημέρες κατ’ έτος (συνεχόμενες ή μη). Σε περίπτωση που η άδεια ασθένειας είναι διάρκειας άνω των δέκα πέντε (15) συνεχόμενων ημερών, οι ημέρες αυτές λογίζονται ως «πραγματικές ημέρες εργασίας». 

 

 

 

Α.Μ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

 

33 130 228 340 436 539 630 727 829 939 2121  
34 131 229 341 437 540 631 728 830 941 2122  
35 132 230 343 440 541 632 734 832 942 2126  
36 133 232 346 441 543 633 735 835 943 2128  
38 134 233 347 442 544 635 736 836 945 2129  
40 135 234 348 443 545 639 737 837 947 2130  
43 136 236 351 444 546 640 740 838 948 2132  
44 137 237 352 446 547 641 742 840 949 2133  
46 138 240 353 450 551 642 743 841 950 2134  
48 139 243 354 451 552 643 744 843 952 2138  
50 140 244 355 452 553 646 745 844 953 2139  
51 141 246 356 454 554 648 746 845 954 2140  
54 142 247 357 455 555 650 747 846 956 2141  
55 145 249 358 456 557 651 748 847 957 2142  
59 147 250 359 457 559 655 749 848 959 2143  
60 148 252 360 458 560 656 750 849 964 2144  
61 149 255 361 459 563 657 751 850 967 2145  
64 150 257 363 460 565 660 752 851 970 2146  
66 152 259 365 461 566 661 753 852 973 2153  
67 153 263 367 462 567 662 754 853 974 2154  
69 154 265 370 463 568 663 759 858 975 2155  
70 155 267 372 468 569 665 760 859 981 2156  
71 156 268 373 470 571 667 761 861 982 2157  
72 158 270 374 471 572 668 764 865 983 2158  
74 159 271 375 473 577 669 765 866 984 2160  
77 161 276 376 475 579 670 767 867 986 2163  
78 167 278 377 476 580 672 771 868 1299 2166  
79 168 279 379 477 582 673 773 870 2004 2168  
81 171 280 381 478 583 674 774 874 2006 2169  
83 172 281 382 481 584 677 776 875 2007 2171  
84 173 284 383 483 585 678 778 877 2009 2175  
85 175 286 385 484 586 679 779 879 2011 2178  
86 176 288 386 486 587 684 781 880 2018 2182  
87 177 292 390 488 588 686 783 881 2020 2183  
88 178 295 391 490 590 688 784 883 2024 2184  
89 179 297 392 493 592 689 788 884 2027 2185  
90 182 298 394 494 593 690 789 886 2028 2186  
91 184 301 395 496 595 691 790 888 2032 2187  
92 185 302 397 497 597 693 792 889 2033 2188  
94 187 304 399 500 598 694 793 891 2034 2189  
96 188 305 400 501 599 695 794 892 2038 2190  
97 190 306 401 502 601 696 795 893 2041 2191  
98 192 307 402 503 602 699 796 895 2046 2193  
100 193 308 403 504 603 700 797 897 2047 2194  
101 195 310 404 505 604 701 798 900 2048 2195  
102 196 312 405 506 605 702 799 901 2049 2196  
103 197 313 406 508 606 703 801 902 2050 2197  
104 198 314 407 509 607 705 802 908 2051 2198  
105 200 316 408 512 608 706 803 910 2101 2259  
106 203 317 409 517 609 707 805 911 2102 2260  
107 208 318 412 518 611 709 807 912 2104 2269  
108 212 319 414 520 614 711 809 914 2105 2270  
110 213 323 415 521 615 713 810 917 2106 2271  
112 214 324 422 523 616 714 811 918 2107 2273  
113 215 326 423 526 617 718 815 919 2109 2277  
116 217 327 424 528 619 719 819 920 2111 2311  
120 218 328 425 529 621 720 820 924 2112 2313  
121 220 330 426 530 623 721 822 925 2113 2316  
124 221 332 427 531 625 722 823 931 2114 2317  
125 223 333 428 532 626 723 825 932 2116 2330  
126 224 334 429 534 627 724 826 935 2118 2333  
127 225 336 431 536 628 725 827 936 2119 2338  
129 226 339 432 538 629 726 828 937 2120 2340

 

2346 2483 2638 2780 2884 9230 9440 9859
2355 2489 2641 2781 2886 9239 9444 9860
2368 2490 2644 2783 2887 9240 9449 9862
2373 2491 2651 2784 2889 9241 9451 9879
2381 2492 2653 2785 2891 9243 9455 9880
2385 2493 2655 2788 2894 9244 9462 9881
2387 2494 2656 2789 2908 9247 9470 9883
2388 2495 2657 2790 2915 9249 9473 9888
2389 2496 2659 2791 2929 9256 9474 9889
2394 2497 2661 2792 2940 9258 9478 9890
2396 2498 2664 2793 3663 9259 9479 9903
2399 2511 2665 2795 3668 9260 9481 9914
2402 2513 2668 2796 8439 9265 9486 9915
2410 2515 2672 2797 8454 9268 9489 9918
2411 2516 2677 2798 8600 9270 9490 9919
2412 2519 2678 2799 8661 9271 9491 9920
2413 2520 2679 2801 8665 9274 9494 9931
2415 2521 2681 2802 8666 9278 9498 9932
2416 2524 2684 2803 8678 9279 9510 9937
2420 2525 2685 2804 8681 9280 9511 9946
2421 2526 2686 2806 8683 9288 9512 9947
2422 2528 2688 2810 8687 9290 9515 9949
2423 2529 2690 2812 8688 9291 9518 9950
2424 2535 2692 2813 8689 9293 9519 9951
2425 2537 2694 2817 8694 9294 9529 9961
2426 2541 2695 2818 8700 9300 9533  
2427 2543 2697 2819 8718 9304 9537  
2429 2546 2699 2820 8722 9309 9538  
2431 2553 2700 2821 8743 9313 9543  
2432 2554 2701 2823 8760 9315 9544  
2433 2558 2702 2827 8774 9322 9545  
2434 2559 2707 2828 8783 9324 9548  
2439 2564 2708 2829 8789 9327 9549  
2440 2565 2709 2830 8797 9329 9550  
2441 2567 2714 2832 8802 9337 9704  
2442 2568 2716 2833 8805 9339 9707  
2445 2570 2720 2834 8814 9342 9716  
2446 2575 2726 2835 8815 9343 9731  
2449 2577 2731 2836 8835 9349 9733  
2450 2584 2733 2838 8842 9353 9744  
2451 2587 2736 2839 8872 9355 9750  
2452 2588 2739 2841 8939 9356 9772  
2453 2589 2740 2842 8944 9357 9777  
2455 2590 2742 2843 8951 9358 9778  
2456 2594 2744 2844 8955 9359 9780  
2458 2598 2745 2849 8962 9361 9787  
2461 2601 2750 2850 8967 9364 9793  
2463 2604 2751 2853 8970 9365 9795  
2465 2606 2755 2855 8980 9368 9797  
2466 2608 2760 2857 8984 9371 9798  
2468 2609 2761 2860 8988 9373 9804  
2469 2612 2763 2863 8997 9375 9809  
2470 2614 2764 2865 9205 9377 9810  
2471 2615 2765 2868 9206 9401 9827  
2472 2617 2766 2871 9209 9412 9828  
2473 2619 2770 2873 9214 9416 9831  
2474 2623 2771 2874 9215 9418 9833  
2475 2624 2772 2875 9217 9419 9839  
2477 2626 2775 2876 9218 9427 9844  
2479 2629 2776 2878 9221 9433 9845  
2480 2630 2777 2881 9223 9437 9846  
2481 2632 2778 2882 9227 9438 9848  
2482 2636 2779 2883 9228 9439 9850  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                   ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.