Μεταφορα Στην Α.ΣΥ.θ. Α.Ε.

         Αρ.Πρωτ. 306                                                                                                              Θεσσαλονίκη 24/1/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

Η Διοίκηση του Συνδικάτου έχοντας την ευθύνη της εκπροσώπησης σύμφωνα με τις εντολές της πλειοψηφίας των συναδέλφων, συνεχίζει με υπευθυνότητα να μάχεται για την διασφάλιση των εργαζομένων και την εκπλήρωση των κοινών μας στόχων.

Μετά την ολοκλήρωση των ενταξιακών θεμάτων της μετάβασης στον κρατικό Ο.Α.Σ.Θ. , την κατοχύρωση των οικονομικών και θεσμικών δια της υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την δρομολόγηση των Αγωγών για την διεκδίκηση κινήτρων – επιδομάτων, πλεονάσματος, οφειλές προς Συνεταιρισμό Εργαζομένων, χρέος Ο.Α.Σ.Θ. προς Συνδικάτο, Υπερωρία, απώλεια 13ου – 14ου μισθού, απώλειες κτήσης  μετοχών Συνεταιρισμού Εργαζομένων, ωρίμανση μισθολογικών κλιμακίων, καλούμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε το σοβαρότερο ίσως θέμα, αυτό της μεταφοράς και ένταξης στην νέα εταιρία Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.

Κληθήκαμε λοιπόν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συμμετέχουμε στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί το Υ.Υ.Μ. με αντικείμενο:

Α. Σύνταξη Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.).

Β. Σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.).

Αποδεχόμενοι την πρόσκληση, θα συμμετέχουμε στις ως άνω επιτροπές δια του εκπροσώπου των εργαζομένων, με στόχο την διασφάλιση των κεκτημένων μας αλλά και για την υλοποίηση της δέσμευσής μας προς όλους τους εργαζόμενους, ότι ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ στη νέα εταιρία Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.

 

Συνάδελφοι – σσες

Τα ως άνω σοβαρά και κυρίαρχα θέματα δεν μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε και να απαντάμε σε προκλήσεις λαϊκισμού και αποπροσανατολισμού των συναδέλφων, που επιχειρούν οι αφανείς επαναστάτες του καναπέ και του F.Β.

Τους αφήνουμε στον πανικό τους να μέμφονται εκ του ασφαλούς τις προσπάθειες και επιτυχίες της Διοίκησης του Συνδικάτου που εκπληρώνει τις εντολές του συνόλου των συναδέλφων εργαζομένων.  

 

 

 

                                                                                            ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                  ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.