ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

             Αρ.Πρωτ.  345                                                                                                                                                Θεσσαλονίκη 9/4/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

Μας είχε κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το σχέδιο νόμου για “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών” και στην πορεία αρχικώς με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 199/03 από 7/11/2017 έγγραφο του Συνδικάτου επισημαίναμε τις παρατηρήσεις μας για την – κατά την άποψή μας – βελτίωση του σχεδίου νόμου.

Μεταξύ άλλων, στις επισημάνσεις μας είχαμε τοποθετηθεί και στο άρθρο 84 παρ.1δ τονίζοντας “επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας αντίστοιχης ειδικής επιτροπής ιατρών στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών Νομού Θεσσαλονίκης προς αποφυγή πρόσθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών και εξάλειψη προβλημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ιατρού Εργασίας – ειδική Επιτροπή Ιατρών καθώς σε περιπτώσεις απαιτείται η διάνυση μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων (Θεσσαλονίκης – Αθήνας) για την διευθέτηση των όποιων εκκρεμοτήτων”.

Αφορά δηλαδή εργαζόμενους ασθενείς που επανέρχονται στο τιμόνι ή και αποσπασμένους οδηγούς για ιατρικούς λόγους. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να μεταβούν στην Επιτροπή που εδρεύει στην Αθήνα.

Με νεότερο έγγραφό μας αρ. πρωτ. 231 από 16/11/2018 και συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό, στοιχειοθετήσαμε την πρότασή μας με αποτέλεσμα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών να κάνει δεκτό το αίτημά μας και με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ4δ/οι.27509 Απόφαση, συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ιατρών και για τον Νομό Θεσσαλονίκης.

 

Για άλλη μια φορά, η μεθοδικότητα, η γνώση και η επιμονή της Διοίκησης του Συνδικάτου, έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Με την ίδια επιμονή και σοβαρότητα συνεχίζουμε με την συμμετοχή μας στην διαμόρφωση καταστατικών και κανονισμών της νέας εταιρίας ΑΣΥΘ Α.Ε. με πρωταρχικούς σκοπούς και στόχους την διασφάλιση Εργαζομένων και κεκτημένων.

Για όλες τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα, θα υπάρχει συνεχής και έγκυρη ενημέρωση από το Συνδικάτο.   

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                   ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.