Αγωγές Συνδικάτου

Αρ.Πρωτ. 245                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 19/11/2018

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

  • Η παρένθεση των εκλογών έκλεισε. Τα προβλήματα των εργαζομένων υφίστανται και χρίζουν αντιμετώπισης. Η εντολή της πλειοψηφίας σαφέστατη προς την Διοίκηση και το Προεδρείο του Συνδικάτου. Όπως και ο προσδιορισμός των ρόλων. Το Προεδρείο είναι αυτό που κρίνεται από ενέργειες και αποτελέσματα, όμως και οι παρατάξεις που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου μας έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν αρκεί να μην περιορισθούν μόνο στην κριτική εκ του ασφαλούς. Όλοι μας κρινόμαστε …

Εξάλλου, είναι κοινά αποδεκτό και αναγνωρισμένο, ότι οι εργαζόμενοι στον Ο.Α.Σ.Θ., με την χαρακτηριστική συσπείρωση που επιδεικνύουν στην μακρόχρονη ιστορία τους με πρωτοπόρους αγώνες, “έχουν ριζώσει βαθιά στο DNA τους το αίσθημα της κρίσης και σωστής εκτίμησης”.

  • Κυρίαρχο θέμα, μεταξύ άλλων ζητημάτων, αποτελεί η μεταφορά στην Α.ΣΥ.Θ. και η διασφάλιση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
  • Συνεχίζονται οι επαφές με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη για διευθέτηση όλων των ζητημάτων ενώ παράλληλα καταθέσαμε τις τελικές προτάσεις μας που αφορούν:
  • Την μεταφορά προσωπικού στην Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του νόμου 4482/2017 (άρθρο 26 και 34) του Π.Δ. 178/2002 που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/23/ΕΚ.
  • Την συγκοινωνία στην περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
  • Την πρότασή μας για την “Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών” που αφορά ασθενείς συναδέλφους οδηγούς, και προτείνουμε την σύσταση επιτροπής ιατρών και στην διεύθυνση συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
  • Αναφερθήκαμε στο θέμα των Δικαστικών υποθέσεων και των Αγωγών σε πρόσφατες ανακοινώσεις και εκτενώς στην Γενική Συνέλευση …

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά το θέμα των Αγωγών.

α΄ Αγωγή υπ’ αριθμ. 12243/2017 του “Συνδικάτου Εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ.” κατά του Ο.Α.Σ.Θ. για μη αποδοθείσες εισφορές προς το Συνδικάτο, για τον Ειδικό Μερισματικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης και Συνταξιοδότησης, καθώς και για το “Ταμείο Αρωγής”. Η υπόθεση εκδικάσθηκε την 17-4-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και με την 6961/2018 απόφαση έκρινε μη αρμόδιο και παρέπεμψε στην διαδικασία εκκαθάρισης του άρθρου 27 παρ. 8 ν. 4882/2017. Κατά της ως άνω απόφασης καταθέσαμε έφεση με υπ’ αριθμ. 2870/2018 η οποία εκδικάζεται 18-3-2019.

β΄ Αγωγή υπ’ αριθμ. 1442/2017 “Συνεταιρισμού Εργαζομένων Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης” κατά του Ο.Α.Σ.Θ. Η υπόθεση εκδικάστηκε 12-3-2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης που με την 8497/2018 απόφασή του έκρινε ως άνω και την διεκδίκηση σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 8 ν. 4882/2017.

Ασκήσαμε έφεση κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την αριθ. 17083/2018 και ορίσθηκε κατάθεση προτάσεων στις 18-1-2019.

γ΄ Έφεση του Ο.Α.Σ.Θ. (υπ’ αριθμ. 13654/2017) κατά της 2375/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για το Κίνητρο ασφαλούς οδήγησης. Η Αγωγή εκδικάσθηκε πρωτοβάθμια η οποία και κερδήθηκε. Ο Ο.Α.Σ.Θ. προσέφυγε στο Εφετείο και εκδικάσθηκε στις 5-2-2018.

Στις 2-11-2018 το Εφετείο απέρριψε την προσφυγή του Ο.Α.Σ.Θ., και αναμένουμε εντός των ημερών την καθαρογραφή της απόφασης για να καθορίσουμε την επόμενη κίνησή μας ως προς την απόδοση των χρημάτων.

 

 

 

 

δ΄ Αγωγή υπ’ αριθμ. 8156/2017 κατά του Ο.Α.Σ.Θ. για μη καταβολή πλεονάσματος χρήσης ετών 2010-2011. Η υπόθεση εκδικάσθηκε την 8-6-2018 και αναμένουμε έκδοση απόφασης.

ε΄ Καταθέσαμε Αγωγή ΕΑΚ 402/2018 και προσδιορίσθηκε δικάσιμος στις 11-4-2019. Η Αγωγή αφορά την αποζημίωση της υπερωρίας.

ζ΄ Καταθέσαμε Αγωγή ΕΑΚ 401/2018 και ορίσθηκε δικάσιμος στις 12-4-2019. Η Αγωγή αφορά το επίδομα ασφαλούς οδήγησης (Αγ. Χριστοφόρου).

Σε συνεργασία με την Νομική μας Υπηρεσία διαμορφώνουμε την κατάθεση Αγωγών

α) Για 13ο – 14ο μισθό μετά την απόφαση του νομικού συμβουλίου του Κράτους και ΣτΕ, η οποία αναφέρεται βέβαια έως τον Ιούνιο του 2015.

β) Αγωγή για την ωρίμανση των κλιμακίων

γ) Για την διαφορά των αξιώσεων μερισμάτων του Συνεταιρισμού ως αυτά αναφέρονται στην οικονομική συμφωνία του νόμου 3652/2008. Παράλληλα εξετάζεται νομικά η δυνατότητα κατάθεσης Αγωγής για την βράβευση Αριστούχων μαθητών.

  • Κοινοποιήθηκε προς το Συνδικάτο μας σχέδιο τροποποίησης άρθρων του Γενικού Οργανισμού (Κανονισμός Β΄) και Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Κανονισμός Γ΄).

Το σχέδιο τροποποιήσεων που μας κοινοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Θ. αναφέρεται σε τροποποιήσεις άρθρων Γενικού Κανονισμού Β΄ (άρθρα 5-7-8-12) και αναφέρονται σε σύσταση νέων Διευθύνσεων και Οργανικών θέσεων!!!, ενώ στον Κανονισμό Γ΄ προτείνει την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 27 ως εξής: “3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται παρακρατούνται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται με αποφάσεις του Δ.Σ. για ενίσχυση δράσεων πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης”. Δηλαδή με χρήματα εργαζομένων…

Φυσικά άμεση είναι και η απάντησή μας, αρχικώς δια τις απαιτούμενης αλληλογραφίας καθώς και δια προφορικών προτάσεων.

Δεν αποδεχόμαστε αυτού του είδους τις προτάσεις.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση επί του θέματος όπως επίσης και για όλα όσα αφορούν το σύνολο των εργαζομένων.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                               ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.