ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΏΜΑΤΩΝ

                     Αρ.Πρωτ. 386                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 9/7/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι – σσες

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Θ. για την κάλυψη του κόστους ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης και Π.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμπληρωματικής Σ.Σ.Ε. θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι συνάδελφοι κατέθεσαν τα αναθεωρημένα διπλώματα στην Υπηρεσία έως τις 30/6/2019 θα πιστωθούν τα ανάλογα ποσά στο εξοφλητήριο του μηνός Ιουνίου 2019. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να καταβάλλονται τα ποσά στους λογαριασμούς των συναδέλφων απευθείας από το λογιστήριο κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί για φορολογικούς λόγους. Έτσι το αναλογούν ποσό θα πιστώνεται στα εξοφλητήρια και θα υπόκειται μόνο σε φορολογικές κρατήσεις χωρίς ασφαλιστικές εισφορές.

Να θυμίσουμε ότι το κόστος κάλυψης της ανανέωσης αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. έχει ως εξής:

  1. Ανανέωση άδειας οδήγησης, μαζί με ανανέωση Π.Ε.Ι.: 124€ (κόστος παράβολων και ιατρών)
  2. Ανανέωση άδειας οδήγησης χωρίς ανανέωση Π.Ε.Ι. : 121€ (κόστος παράβολων και ιατρών)
  3. Ανανέωση μόνο Π.Ε.Ι.: 33€ (κόστος παράβολων)

Υπενθυμίζουμε πως όσοι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει από 1/1/2019 σε αναθεώρηση διπλωμάτων οδήγησης ή ανανέωση Π.Ε.Ι. θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν φωτοτυπία του αναθεωρημένου διπλώματος είτε στα γραφεία του ΕΚΕΣΥΦ είτε στην Διοικητική Υπηρεσία του Οργανισμού για την άμεση πίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στον καθένα στo εξοφλητήριό του.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ                                                     

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣΔ.                                                                                                                  ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.