ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

           Αρ.Πρωτ. 400                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 31/7/2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Συνάδελφοι – σσες

 

Όσοι είχατε υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με έτος αναφοράς το 2017 λόγω αναδρομικών και είχατε επιδοτηθεί από τον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. ΙΚΑ) λόγω ασθένειας κατά το έτος 2017, ενδεχομένως να ήρθατε αντιμέτωποι με την υποχρεωτική υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης, λόγω καθυστερημένης ανάρτησης των ποσών που λάβατε για την ασθένεια.

Ολοκληρώνοντας την αρχική πάντα εκπρόθεσμη πλέον τροποποιητική δήλωση, εκδόθηκε πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με αρχικό και τελικό ποσό και την ένδειξη «εκπρόθεσμο τροποποιητικής».

Όπως αντιλαμβάνεστε, το λάθος δεν είναι του εργαζόμενου, αλλά του Ε.Φ.Κ.Α. που ανήρτησε τα ποσά των επιδοτούμενων ασθενειών, αφενός μεν καθυστερημένα, αφετέρου δε χωρίς να σας ειδοποιήσει και τούτο τεκμηριώνεται από το γεγονός ό,τι εάν είχε στείλει εγκαίρως τα στοιχεία στο Taxis, θα συμπεριλαμβανόταν στην αρχική υποβολή της δήλωσης σας και εάν είχατε την σχετική πληροφόρηση, θα υποβάλλατε εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

Συνεπώς, η όποια χρεωστική διαφορά φόρου προκύπτει, επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής, θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα με τις σχετικές προσαυξήσεις που προβλέπονται, και το πρόστιμο των 100€ της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σύμφωνα όμως με τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. ΑΑΔΕ, λόγω καθυστέρησης ανάρτησης αποδοχών από τον Ε.Φ.Κ.Α., δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100€.

Γι αυτό λοιπόν, όσοι εμπίπτετε στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρακολουθείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα μηνύματα και την προσωποποιημένη πληροφόρηση με τους προσωπικούς σας κωδικούς του taxisnet, μήπως από λάθος σας επιβληθεί το πρόστιμο των 100€.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης θα πρέπει να μεταβείτε στο τμήμα συντάξεων του Ε.Φ.Κ.Α. του τόπου διαμονής σας και να ζητήσετε να σας δώσουν βεβαίωση πληρωμής επιδόματος ασθενείας (για φορολογική χρήση), την οποία θα υποβάλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με τη χειρόγραφη δήλωση (Ε1).

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, θα ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία με ένσταση ζητώντας την ακύρωση του προστίμου λόγω καθυστερημένης ανάρτησης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ό,τι το Συνδικάτο έχει προβεί στην αποστολή σχετικού εγγράφου προς την Α.Α.Δ.Ε.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                       ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.