Καταγγελίες Επιβατών

Αρ.Πρωτ. 61                                                                                                                                 Θεσσαλονίκη 30/3/2018

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Συνάδελφοι – σσες

 

Και στο παρελθόν αντιμετωπίζαμε προβλήματα με περιπτώσεις “πολιτών” και καταγγελιών τους προς τον Ο.Α.Σ.Θ. για – κατά την εκτίμησή τους – παραβατικότητα συναδέλφων οδηγών. Δεν ήταν και τότε λίγες οι περιπτώσεις που είχαμε τιμωρίες συναδέλφων που κατά την γενική μας εκτίμηση δεν στοιχειοθετούνταν με σαφήνεια.

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σήμερα και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Αντιστοίχως εντύπωση προκαλεί και η διάθεση της Διεύθυνσης του Ο.Α.Σ.Θ. να επιβάλλει απλόχερα τιμωρίες που σε πολλές των περιπτώσεων προκαλεί σε όλους μας έκπληξη αρχικώς αλλά και αγανάκτηση για την μονόπλευρη προσέγγιση των περιπτώσεων.

Ενέργειες για αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων:

  • Αρχικώς να υπενθυμίσουμε ότι κατά την παραλαβή της κλήσης για απολογία ελέγχουμε την ημερομηνία που απεστάλη η καταγγελία προς τον Ο.Α.Σ.Θ.. Εάν από την ημέρα καταγγελίας πέρασαν 30 ημερολογιακές ημέρες δεν παραλαμβάνουμε την κλήση (άρθρο 30 Γ.Κ.Π.).
  • Εάν κατά την κρίση του, συνάδελφος που έχει κληθεί για απολογία και θεωρεί ότι αδίκως κατηγορείται, άμεσα επικοινωνεί με το Συνδικάτο και σε συνεργασία με την νομική μας υπηρεσία κινούμε διαδικασίες αγωγής – μήνυσης κ.τ.λ. προς τον καταγγέλλοντα.
  • Τονίζουμε ότι ήδη ξεκινήσαμε διαδικασία αγωγής με συνάδελφό μας για παρόμοια περίπτωση.
  • Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο για την προστασία των εργαζομένων από άδικες καταγγελίες στρεφόμενοι κατά παντός υπευθύνου.

Εάν επιζητούν “εύκολα θύματα” σύντομα θα γνωρίσουν ότι σε λάθος κατεύθυνση στρέφονται….

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                 ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ.                                                                                                                                 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ Κ.